Vad ska du göra om hästen inte motsvarar dina förväntningar?

19.05.2020

Hur kan du gå tillväga om hästen du köpt inte motsvarar dina förväntningar?


Och spelar det någon roll om du har köpt hästen från en privatperson eller ett företag?

Som hästjurister får vi ofta frågor om vad som gäller om man köpt en häst som inte motsvarar köparens förväntningar. Till att börja med så ska vi se till de lagar som reglerar hästköpet. Lagarna som reglerar alla köp som vi gör är köplagen och konsumentköplagen beroende på om vi köper av ett företag eller en privatperson. Varken köplagen eller konsumentköplagen är anpassade till köp av djur vilket ibland kan ställa till det vid tillämpningen av lagen. Tvister om prisavdrag, skadestånd, köpets ogiltighet eller återgång uppkommer ibland i samband med hästköp. Orsaken är många gånger att hästen inte motsvarar köparens förväntningar. Hästens fel kan till exempel vara alltifrån hälta till att den inte motsvarar den ridbarhet eller förväntade prestationsförmåga som säljaren utlovat.


Du som läst våra tidigare artiklar har säkert förstått vid det här laget att det spelar stor roll om du har köpt hästen från en näringsidkare eller privatperson. Fördelen med att köpa häst från en hästhandlare är att de många gånger kan erbjuda en köpare att provrida flera hästar samtidigt, ge prövotid och ibland även ge bytesrätt. Nackdelen med att köpa häst från en hästhandlare är att denne oftast inte vet så mycket om hästens bakgrund. Köper du istället häst från en privatperson, som har haft hästen en längre tid, så kan du få mer information om hästen.

Skillnader med att köpa häst från en privatperson och företag

Men det finns fler skillnader mellan att köpa från en privatperson eller näringsidkare. Köper du som privatperson häst från en hästhandlare så är det konsumentköplagens regler som gäller. Konsumentköplagen kan man inte avtala bort så att köparen får sämre villkor än vad som anges i lagen och därför erbjuder många hästhandlare ofta bytesrätt. Köper du istället häst från en privatperson så är det köplagens regler som ska tillämpas vid en tvist mellan parterna. Vid dessa köp är parterna helt fria att själva avtala vilka villkor som ska gälla, oavsett om de blir till en fördel eller nackdel för köparen. Skulle det bli en tvist så kan avtalet dock komma att jämkas eller åsidosättas om domstolen skulle tycka att avtalet är oskäligt.

Hästjurist
Hästjurist

Om en tvist skulle uppstå så är största skillnaden mellan att köpa en häst från privatperson eller hästhandlare att bevisbördan i det senare fallet flyttas till säljaren under sex månader efter köpet. Med andra ord så innebär detta att om hästen har något fel och det visar sig inom sex månader efter köpet så anser man att felet har funnits där redan vid försäljningen. Någon sådan regel finns däremot inte om du köper häst från en privatperson. Du kan även få ett mer omfattande skadestånd om du köpt häst av en näringsidkare, om man anser att hästen har varit skadad vid försäljningen. Ett sådant skadestånd kan omfatta till exempel kostnader för foder, stallplats, veterinärkostnader, transporter och förlorad arbetsinkomst.

Som köpare ska du reklamera köpet 

Oavsett om du har köpt från en privatperson eller hästhandlare är det viktigt att reklamera så fort du har upptäckt att det är fel på hästen. Att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättar om det som du som köpare upplever som ett fel. Fördelen om du har köpt hästen från en hästhandlare är att du har två månader på dig att höra av dig till säljaren från det att du har upptäckt felet. Någon motsvarande tidsregel finns inte om du däremot har köpt hästen från en privatperson, utan då är rekommendationen att du ska höra av dig så snart som möjligt. Om du inte reklamerar i tid kan du förlora din rätt till att få skadestånd, prisavdrag eller rätten att lämna tillbaka hästen. Därför är det att föredra att du skriver ett sms eller mail till säljaren när du reklamerar så att du kan bevisa att du har gjort det inom rätt tidsspann. 


Hästjurist
Hästjurist

Sammanfattning

  • Lagar som reglerar köpet är köplagen och konsumentköplagen.
  • Som köpare kan man ha rätt till prisavdrag, skadestånd eller rätt att lämna tillbaka hästen till säljaren.
  • Om du har köpt en häst från en hästhandlare så är det konsumentköplagen som gäller och denna kan man aldrig avtala bort till nackdel för köparen.
  • Om du istället har köpt en häst från en privatperson råder avtalsfrihet vilket innebär att köparen och säljaren kan avtala fritt om vad som ska gälla.
  • Största skillnaden när du köper häst från en hästhandlare är att bevisbördan ligger på säljaren de första sex månaderna. Det innebär att om ett fel uppstår på hästen som du har köpt under de första sex månaderna ska säljaren bevisa att felet inte fanns vid köpet.
  • Vid fel är det viktigt att höra av sig till säljaren (reklamera) så fort som möjligt.