Avtal för uppstallning och hyra av boxplats

Avtal för hyra av boxplats

Detta avtal gäller för hyra av boxplats utan tillsyn av häst. I dessa fall blir Hyreslagens regler för lokaler gällande på avtalsförhållandet vilket innebär att hyresgästen kan ha något som kallas indirekt besittningsskydd.

Avtal för hyra av boxplats - Ladda hem

Uppstallningsavtal för häst

Detta avtal gäller uppstallning där någon form av skötsel ingår som till exempel in- och utsläpp eller fordringar. I det här fallet råder avtalsfrihet och ni kan avtala om i stort sett vad ni vill ska gälla.