Svensk travsport

26.04.2022

Svensk travsport

Travsporten i Sverige är och har länge varit populär. Det är en unik form av underhållning som lockar människor i alla åldrar, särskilt eftersom det går att spela på oddsen. Att hästar är duktiga idrottare är ingen nyhet och det är naturligtvis viktigt att de behandlas på ett bra sätt mellan och inför tävlingar, men också under träning. Hästen ska med andra ord behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, däribland dopning av olika slag.

Vem är ansvarig för att hästen mår bra?

Det är ägaren till hästen som ansvarar för att djuret är friskt och har det bra. Vissa handlingar som innebär fysiskt och psykiskt lidande för djuren är enligt djurskyddslagen således förbjudna. Särskilt travsporten har ett strikt tränaransvar, vilket innebär att tränaren ansvarar för de hästar han/hon tränar. Det är förbjudet att exempelvis medicinera sin häst inför tävling eller träning under tävlingsmässiga förhållanden och det är därför vanligt att dopningsprov genomförs vid tävlingar, men även vid träningar.

Svensk travsport och dess uppdrag

Svensk travsport är huvudorganisation för föreningar som bedriver travsport i Sverige. Organisationens uppgifter består bland annat av att föra stambok och erbjuda avelsinformation om travhästar. En av förbundets viktigaste uppgifter är dock att hålla sporten fri från dopning. Hästen står i centrum, och förbundet utvecklar ständigt djurskyddet för att säkerställa att travsporten är så säker som möjligt. Det är viktigt att hästarna är friska, varför 4500 dopningstest tas varje år. Syftet är att säkerställa att hästen inte har någon otillåten substans i kroppen som kan påverka dess prestationsförmåga eller temperament. Det är måldomaren, Svensk Travsport eller banveterinären som beslutar när ett dopningstest ska tas. Testerna tas dock inte enbart på vinnande hästar, utan även andra hästar som presterar oväntat bra eller svagt. Det är även vanligt att hästägare får besök av en dopningsprovtagare hemma på sin gård. Förbundet har tagit fram ett Antidopningsreglemente som innehåller regler kring just dopning, men även vilka påföljder som kan komma att bli aktuella vid positiva prover.

Hur går dopningstestet till?

Provtagningen görs först genom att blod, urin eller hår från hästen tas och analyseras. Resultatet delas sedan upp i ett A-prov och ett B-prov. Om A-provet visar positivt resultat, det vill säga om det hittas otillåtna substanser som inte är kroppsegna eller hänförliga till naturligt foderintag, annonseras resultatet samtidigt som en kontrollanalys görs av B-provet och en utredning startas. I utredningen hålls förhör med bland annat tränare för att få reda på vad som kan ha orsakat det positiva provet. Om även B-provet är positivt tas ärendet upp i STAD (Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd) där beslut tas om åtgärder. Det är sedan möjligt att få beslutet omprövat av Överdomstolen.

Vilka påföljder kan bli aktuella vid positivt dopningstest?

Vilka påföljder som kan bli aktuella beror på vilken typ av överträdelse det rör sig om, men för hästen kan det bland annat avse startförbud på obestämd tid. Innan hästen får tävla igen krävs ett negativt dopningstest och i vissa fall även ett friskintyg. För tränaren kan en överträdelse i stället resultera i böter och/-eller förlust av licens, beroende på om hästen fått i sig den otillåtna substansen genom avsiktlig handling, oaktsamhet, om det ligger utom tränarens kontroll eller om tränaren inte kunnat visa hur det skett