Beridare - vad ska du tänka på?

01.03.2021

Ta hjälp av beridare

Vad gäller om man lämnar sin häst för tillridning och försäljning?

Inom hästjuridik finns det många olika områden och situationer som kan uppstå. Vad som gäller för fel i häst, dolda fel med mera kan du läsa om i de andra hästjuridiska artiklar. Ofta får vi som hästjurist frågor om vad som gäller om man ska ta emot eller lämna bort sin häst till en beridare. Det är vanligt att den som äger en unghäst men inte har så mycket unghästvana lämnar bort sin unghäst några månader för att få hjälp med inridningen. Många tar hjälp av en beridare inför olika championat och tävlingar. Vissa som har problem med sin häst tar hjälp av en mer erfaren ryttare för att få bukt på problemen. 

Många olika hästjuridiska situationer kan uppstå och vi kommer i det följande att gå igenom vad som kan vara bra att tänka på. Om du har problem med din häst kan det vara bra att först ta den till en veterinär för att utesluta att den inte har ont någonstans.

Hästjuridik
Hästjuridik

TVISTER

I våra artiklar har våra hästjurister förklarat vad som händer om man säljer eller köper en häst och problem uppstår. Men inom hästjuridik är det inte bara när man säljer sin häst som problem kan uppstå utan även när du lämnar din häst på tillridning, inridning eller till hästutbildare för matchning av championat eller tävling. Vissa hästar blir till och med sämre när de kommer tillbaka från en beridare och detta är inte vad de flesta väntar sig när de betalar dyrt för att få en »bättre» häst. Att hästen blir halt eller liknande är varken ovanligt eller konstigt då hästen ofta rids på nya underlag och av en ny ryttare. De vanligaste hästjuridiska tvisterna i samband med tillridning uppkommer på grund av att hästen blir skadad när den är på tillridning hos beridaren.

I regel är ansvaret för den som tar emot en häst för utbildning och tillridning långtgående och kallas juridiskt för presumtionsansvar. Presumtionsansvar är en juridisk term som i första hand används i skadeståndssammanhang. Begreppet innebär att den som har hästen hos sig anses ha varit vårdslös om hästen skadas om denne inte kan bevisa motsatsen. Om beridaren till exempel har ett sto för tillridning som denne släpper in i en hage med hingstar och stoet skadas kan man anse att beridaren har varit vårdslös. I de tillfällena så kan hästägaren få skadestånd om beridaren inte kan visa att denne inte har varit vårdslös. Beridaren skulle till exempel inte anses vårdslös om denne och hästägaren avtalat om att stoet får gå med andra hingstar.

Vanligaste felet enligt våra hästjurister är att parterna sällan upprättar ett avtal om vad som gäller om hästen exempelvis skadas när den är hos beridaren. Inom hästjuridik är det i många sammanhang viktigt att skriva ett ordentligt avtal som reglerar parternas avtalsförhållande samt att hästägaren håller hästen ordentligt försäkrad. Försäkringen blir otroligt viktig om något skulle hända med hästen när den är utlämnad till försäljning eller tillridning. Att hästen är ordentligt försäkrad är lika viktigt både för hästägaren som för beridaren eller försäljaren. För beridaren och för den som har hästen till försäljning är det viktigt att veta att de får betalt för arbetet som de lägger ner.

Hästjurist
Hästjurist

HANDELSAGENT- ELLER KOMMISSIONSAVTAL

När man lämnar sin häst till någon för försäljning är det rent juridiskt (hästjuridiskt) fråga om ett handelsagentavtal eller kommissionsavtal beroende på vad parterna kommit överens om. Utmärkande för såväl kommissionärens som för handelsagentens verksamhet är att båda två har rätt att ta bud eller skriva köpeavtal för hästägarens räkning. Handelsagenten förmedlar hästaffären i hästägarens namn och efter särskild tillåtelse. Kommissionären däremot säljer hästen i eget namn.

Handelsagenten och kommissionärens rättsliga status i förhållande till såväl hästägaren som köparen är av stor betydelse att känna till. Såväl handelsagenten, som kommissionären är fristående från hästägaren, det vill säga de är inte anställda av hästägaren. Ersättningen till både handelsagenten som till kommissionären kallas provision.

Kommissionären bär en större risk än handelsagenten då kommissionären exempelvis bär ansvaret för eventuella fel på hästen samt om köparen inte betalar. Handelsagenten som inte ingår avtal med köpare betraktas å andra sidan som hästägarens förlängda arm och är därigenom i princip skyddad mot sådana risker.

FÖRMEDLNING

Som hästjurist kommer vi ofta i kontakt med förmedlingsköp. Det är inte ovanligt att en tränare, som ofta har mycket kontakter, hjälper till och förmedlar hästköpet. I de fall en tränare eller liknande hjälper till brukar tränaren få provision på försäljningssumman. Problem som kan uppkomma i samband med dessa situationer är inte bara tränarens ersättning utan också de utfästelser och garantier som tränaren har lämnat till köparen.

Som alltid när du tar hjälp av någon gällande tillridning eller försäljning så ska du se till att skriva ett avtal som omfattar er överenskommelse. Om man känner sig osäker bör man kontakta en hästjurist för hjälp att skriva avtalet.

Hästjuridik
Hästjuridik

KOSTNADER

När man lämnar en häst till en tävlingsryttare för tävling är det viktigt att parterna kommer överens om vem som ska stå för de olika kostnaderna och hur stor tävlingsryttarens ersättning ska vara. Inom hästjuridik är tvister som dessa inte ovanliga. När tvister i dessa situationerna uppstår är det upp till domstolen att tolka parternas avtal. Som hästjurist hjälper vi ofta till med tillridningsavtal och försäljningsavtal. 

√ De vanligaste hästjuridiska tvisterna beror på att hästen som är lämnad till tillridning eller försäljning blir skadad under tiden den är där. Hästägaren som hade väntat sig att få sin häst utbildad eller såld får istället hem en skadad häst.

√ Att hästen blir skadad (exempelvis får ont i ryggen eller blir halt) är varken ovanligt eller konstigt då hästen ofta rids av en ny ryttare och på nya underlag.

√ I regel är ansvaret för den som tar emot hästar för utbildning och tillridning långtgående och kallas juridiskt för presumtionsansvar.

√ Presumtionsansvar är en juridisk term som i första hand används i skadeståndssammanhang. Inom hästjuridik blir denna presumtion många gånger tillämplig. Begreppet innebär att den som har hästen hos sig anses ha varit vårdslös om hästen skadas om denne inte kan bevisa motsatsen.

√ Lika viktigt som det är, inom hästjuridik, att skriva ett ordentligt avtal som reglerar parternas förhållande är det att hästägaren håller hästen ordentligt försäkrad. Försäkringen blir extra viktig om något skulle hända när hästen är utlämnad till försäljning eller tillridning.

√ När man lämnar sin häst till någon för försäljning är det rent juridiskt (hästjuridiskt) fråga om ett kommissionsavtal eller handelagentavtal beroende på vad parterna kommit överens om.

√ Handelsagenten förmedlar hästaffären i hästägarens namn och efter särskild tillåtelse. Kommissionären å andra sidan säljer hästen i eget namn.

√ Kommissionären bär en större risk än handelsagenten då kommissionären till exempel får ansvaret för eventuella fel på hästen och om köparen inte betalar.

√ När tvister uppstår då hästen har blivit lämnad till försäljning eller tillridning är det upp till domstolen att tolka parternas avtal.

Hästjuridik
Hästjuridik

Som hästjurist arbetar vi med hästjuridiska frågor med klienter över hela Sverige. Första kontakten med våra duktiga hästjurister är kostnadsfri. Varmt välkommen att kontakta oss idag!

Kontaktuppgifter:

Telefon: 0704-185593

Mejl: info@treschowpartner.se