Gratis hyresavtal

Detta avtal gäller för hyra av boxplats utan tillsyn av häst. I dessa fall blir Hyreslagens regler för lokaler gällande på avtalsförhållandet vilket innebär att hyresgästen kan ha något som kallas indirekt besittningsskydd.

Detta avtal gäller uppstallning där någon form av skötsel ingår som till exempel in- och utsläpp eller fordringar. I det här fallet råder avtalsfrihet och ni kan avtala om i stort sett vad ni vill ska gälla.